• Lucie

Všichni jsme žábami v hrnci

Podle staré bajky, když chcete žábu uvařit, musíte ji hodit do studené vody a tu postupně ohřívat. Protože pokud živou žábu hodíte do horké vody, okamžitě vyskočí. Kdežto když ji budete pozvolna ohřívat, žába si bude v hrnci hovět a jakoby si snad i říkala: „Je sice teplo, ale ještě to jde. Ještě není nejhůř. Toto ještě vydržím.“ A to si říká tak dlouho, až se žába v hrnci nakonec uvaří.


Když se rozhlédnu po světě kolem sebe, nemohu se zbavit dojmu, že my všichni jsme žáby v jednom obrovském hrnci a je otázkou času, kdy budeme uvařeni.


Když se rozhlédnu po světě kolem sebe, vidím obrovský úpadek, ztrátu hodnot a identity. Historie nám nejednou ukázala, že síla každé společnosti stojí na několika pilířích: Jednota, Síla, Vědomosti.


Pokud je společnost jednotná a její majoritní příslušníci mají silnou základnu opírající se o společné životní, sociální a společenské hodnoty, dochází ve společnosti snadno ke shodě. Taková společnost má sílu čelit jiným silným společnostem a má dost síly a prostředků chránit ty slabší. A toho je schopna skrze znalosti a vědomosti, které sbírá. Společnost musí umět načerpané vědění použít ve prospěch dalšího rozvoje společnosti a všechny tři pilíře musí umět udržovat ve zdravé rovnováze. Pokud tomu tak není a jeden pilíř tohoto křehkého mechanismu příliš zeslábne nebo naopak zesílí, přichází problémy. Příliš silná ale hloupá společnost přestane chránit slabé například.


Dočetla jsem nedávno velmi zajímavou knihu - Kolapsy složitých společností od J. A. Taintera. Autor studuje a rozebírá příčiny kolapsu různých typů civilizací a společností. S ohledem na současné dění pro mne bylo velmi zajímavé přečíst si, jakým způsobem popisuje pád Říma a jak krásně lze jeho teorii aplikovat na dnešní dění. A to prosím pěkně kniha není žádná novinka - je z roku 2009. Tainter ve své teorii o úpadku popisuje několik zásadních faktorů, které dříve či později zničí každou složitou civilizaci. Pokusím se shrnout některé zásadní poznatky a aplikovat je na aktuální dění.


Vyčerpání důležitých zdrojů

Různé zdroje hovoří o vyčerpání světových zásob ropy. Surovinu, která vznikala miliony let jsme jako lidstvo zvládli zlikvidovat za dobu něco přes 160 let. Bojujeme se suchem a pesimistické prognózy poukazují na riziko nedostatku pitné vody. Ačkoliv se neustále ženeme za technologickým pokrokem, země třetího světa trpí hladem. Lidstvo se množí stejně rychle jako krysí populace. Ale Země už nemá další místo, které by šlo osídlit. Nejsou další zdroje, které by šlo získat.


Katastrofy

Asi už tolik nezáleží na tom, zda se jedná o katastrofy přírodní nebo lidské. Tornáda, tsunami, zemětřesení, povodně, výbuch sopky, atomové elektrárny nebo covid? Každá z těchto událostí má fatální primární dopad na životy lidí a jejich okolí. Sekundárně každá taková událost stojí nás všechny ekonomické zdroje a vychýlí společnost z jakéhosi normálu. A čím častěji se to děje, tím horší dopady jsou i na samotnou morálku. Ačkoliv v první fázi vidíme, že společnost se jakoby stmeluje, ve skutečnosti se posiluje frustrace a pocit nespravedlnosti pramenící. Protože ani během katastrof si nejsme rovni. Sousedovi to vzalo jenom střechu a proč mně celý dům?


Nedostatečná reakce společnosti na okolnosti

Myslím, že událostí, na něž mocní reagovali nedostatečně tu máme celou řadu a neustále s kumulují. Rozhodně nám nepomáhají ani média, která v zájmu mocných šíří dezinformace a v zájmu vyšších příjmů z prodeje nám předkládají informace upravené v šokující senzace.


Ani vzdělaný člověk nemá moc šanci rozeznat, co je skutečnost a co je nějaká verze pravdy, kterou nám někdo ukazovat chce. Člověk se tak nemůže rozhodovat na základě relevantních informací, které dále zpracovává na základě zkušeností. Hloupá lůza potom hltá senzaci za senzací a nechává se šokovat. Z hraničních a normálnosti vychýlených příběhů se stává nová norma. Společnost se rozděluje a ztrácí tolik důležitou Jednotu a místo Vědomosti jsme opájeni a ovládáni sladkou nevědomostí.


Vetřelci a jiné složité společnosti

Svět rozdělen na mocné a ještě mocnější a slabé a závislé je zmítán válkami. Aniž si to mnozí z nás dokáží uvědomit, žijeme ve válce informační. Čtvrtá průmyslová revoluce neslouží pro zlepšení kvality života společnosti, ale stává se nástrojem moci. Mocní se ženou za informačními zdroji, protože si moc dobře uvědomují, že právě informace je dostanou i k těm zdrojům ostatním.


Lidská populace se neustále zvětšuje a doslova dochází místo místo k životu. Stejně jako barbaři zdrancovali velký Řím, stejně jako evropští kolonizátoři osídlili černou Afriku a podrobili si původní obyvatelstvo, nebo dokonce v případě Ameriky původní obyvatelstvo takřka vyhladili, i současné dějiny prožívají novodobé stěhování národů a vpád cizích kultur ve snaze osídlit pro ně nová území a nastolit svůj řád a kulturní pořádek.


Sociální dysfunkce

Rozdílné světové ekonomiky a zvyklosti a umělá snaha spojit nespojitelné vedou k rozpadu samotného ekonomického jádra. Zavedené měny podléhají sice pozvolné ale neustálé inflaci a společnost hledá alternativní ekonomiky.


Masová produkce devastuje specializaci a konzum a výroba na spotřebu zkracuje ekonomický cyklus - střídání recese a konjunktury. Střední třída ve společnosti zaniká. Převažuje základna chudých a zmenšuje se počet bohatých, ačkoliv majetek nejbohatších narůstá.


Mystické faktory

Shrnutí k Tainterově knize a teorii pádu Říma krásně shrnuje článek National Geographic. Naše společnost prochází ztrátou identity, hodnot a tříští se pod vlastní vahou. To vše se pomalu, vlekle. Je na nás aplikována salámová metoda. To je vůbec fenomén, který tříští majoritní společnost. K manipulaci se používá tzv. Overtonovo okno. Z extrémního a nemyslitelného dokáže vhodně zvolená komunikace udělat přijatelné.

Aby silní mohli chránit slabé, potřebují jejich podporu. Je to takový zvláštní a velmi křehký symbiotický vztah, který ale nesmí sklouznout k parazitování jedné skupiny na druhé. Pokud silný parazituje na svých slabých, může je vyhladit. Pokud se ale hodně slabých otočí proti silným, silní stanou se početnou skupinou slabých. A to ty různé skupiny slabých ani nemusí spolupracovat. Prostě jich je najednou moc.


Silní určují vývoj, trend, stanovují střední hodnoty a normu. Úspěšná společnost potřebuje silnou základnu "průměrných" pro stanovení středních hodnot a určení odchylek. Odchylky jsou pro diverzitu a přežití žádoucí. Extrémní hodnoty potom určují hranice toho, co je a co není společnost ochotna akceptovat za společensky přijatelnou odchylku. Každá společnost v rámci svého vývoje prochází různými stádii vyspělosti.


Naše společnost se aktuálně dostala situace, kdy se menšiny vrhly na ochranitelskou většinu a chtějí své odchylky a extrémní hodnoty nastolit jako novou normu. Hyperkorektní většinová společnost roztříštěna v informačním balastu zhloupla a zeslábla a není schopna odolat těmto útokům a je na počátku svého konce.


To vše je důvodem, proč jsou tolik úspěšní různí aktivisté, jejichž odchylka od středních společenských hodnost je extrémní. To je důvodem, proč minority manipulují majoritu, která se stala stádem ovcí, které jsou hnány na porážku.


Neschopnost majority rozhlédnout se a vidět věci v souvislostech vytvořila efekt obřího hrnce. Hrnce, ve kterém se pomalu a jistě vaříme. Blbé je, že ačkoliv jsme žábami vařícími se v hrnci s vodou, netuším, jak se z toho hrnce dostat.Vypracování hrubé kostry úvahy: 4,5 hodiny

Finální psaní (dočištění textu) a korektura: 48 minut

Počet znaků: 7372 znaků včetně mezer (4,1 NS)

Jako podklady ke zpracování sloužilo:

38 článků z různých online i offline zdrojů (v článku jsou na nejdůležitější zdroje prolinky) (rešerše zabrala asi 12 hodin čistého času)

2 knihy (na obě knihy najdete v článku prolinky (čistý čas nevím, Eckharta Tolla jsem četla po večerech asi měsíc, Tainterovu knihu jsem přelouskávala zhruba tři měsíce)


Běžná cena podobného článku na Váš blog: cca 3.500 Kč jedná-li se o jednorázovou zakázku

319 zobrazení

Máte něco na srdci?

Můžete mi poslat email:

lucie.zitt@email.cz

Lucie Zitterbartová

IČ: 74515241

Nebo mne jednoduše najdete na všemožných sociálních sítích.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter

© 2019 by Lucie Zitterbartová. Česká Republika/Praha. Proudly created with Wix.com