• Lucie

Pohádka o Zemi Nezemi - díl 1.

Byla jednou jedna pohádková Země Nezemě. Žily v ní různé bytosti a jejich příběhy byly vskutku pozoruhodné, někdy veselé, někdy trochu smutné jindy zase rozverné a hravé. Byla to země jak každá jiná.

Tím světem chodila bludička Cinka a vyprávěla lidem příběhy a pohádky. Nebyla nijak důležitá nebo zajímavá, ale její příběhy měli v Zemi Nezemi rádi.

Skřet Vimme Vic

Žije zde například skřet Vimme Vic, který se staral o pokladnici v jednom velmi bohatém království. Skřeti jsou totiž odjakživa dobrými správci pokladnic. Už tomu tak je od pradávna, že skřeti, kteří hlídají královské pokladnice, jsou velice nadutí, ješitní a upovídaní. Potkávají se s mnoha jinými bytostmi a občas mají pocit, že už vědí tolik věcí, že všemu rozumí. Mají dar slova a je příjemné poslouchat jejich příběhy, jakkoli neuvěřitelné se občas zdají. V zásadě jsou to ale tvorové neškodní a nikomu neubližují. Ani Vimme Vic není zlý. Někomu by mohl občas připadat trochu vzteklý, ale to už holt k té tvrdé skřetí povaze tak nějak patří. Skřet je hodně podnikavý a tak trochu hamižný. Jak tak hlídá pokladnici svého království, zatoužil po ještě větším bohatství a slávě a tak dostal nápad. Vimme Vic má učedníka. Není to jen tak obyčejný učedník. Tento mladý skřítek zná tajemství všech pokladů na světě a ve své učednické dílně zaznamenává cesty k pokladům na pergameny. Vimmeho jednoho dne napadlo, že mnoho bytostí ze všech různých království v Zemi Nezemi by si od něj mohlo nějaký ten pergamen s cestou k pokladu koupit. A tak začal s pergameny kupčit, až byl jednou slavnější než království, kterému v Zemi Nezemi pokladnici hlídal.


Zemi Nezemi žije mnoho trollů. Jsou to vlastně také malí nenápadní skřítci, kteří by se na první pohled mohli zdát neškodní. Ale tito tvorové jsou od pradávna velice nebezpeční. Čím víc probouzí v druhých bytostech kolem sebe vztek, nenávist, závist, smutek a hanbu a stud, tím většími, agresivnějšími a hanebnějšími nestvůrami se stávají. Trollové jsou v celé Zemi Nezemi těmi nejzáludnějšími bytostmi, protože na první pohled mohou působit dokonce mile. Umí své oběti velice dobře ošálit. Trollové nemají rádi, když jim ostatní říkají, že jsou trollové. Oni sami sebe považují za nadřazené bytosti a tak trochu spravedlivé rytíře a neuvědomují si, že jsou to záškodníci. Proto, když se jim někdo znelíbí nebo jim řekne, že jsou jen obyčejný jízlivý troll, strhne se velká mela a troll se ukáže ve své plné síle a ohavnosti. Z takového souboje potom trollové odcházejí jako domnělí hrdinové a všichni ostatní jako poražení, kteří si odnášejí pošramocenou duši.  

Troll Zákysník

Zemi Nezemi je nejobávanějším král trollů - Zákysník. Je známý zejména tím, že rád trápí HRamazonky. Ale velice rád a často vede spory snad s každým, kdo žije v Zemi Nezemi. Pravdou je, že časem už je trollí král Zákysník tak známý, že víc než nebezpečným trollem je v Zemi Nezemi spíše králem šašků. Ostatně to byl, je a bude jediný způsob jak s nebezpečnými trolly bojovat. Musíte je buď úplně ignorovat a dělat, že neexistují. Nemají pak nad vámi pražádnou moc a sílu. Nebo se jim musíte smát. Oni potom nevědí, co si počít a i když jsou v tu chvíli vzteklí, jsou už téměř neškodní. Občas už jen tak plivou jedovaté sliny.


HRamazonka

HRamazonky jsou v Zemi Nezemi velice početnou skupinou obyvatelstva. Některé jsou udatné a bojovné lovkyně a verbířky, které bojují za práva obyčejného lidu s hamižnými rytíři, barony a někdy samotnými králi a chtějí, aby se prostý lid měl v područí svých pánů dobře. Jiné HRamazonky jsou spíše vyslankyněmi králů a baronů, kteří ve svých královstvích vládnou tvrdou rukou a HRamazonky verbují vojáky do armád svých panovníků.


Mimo HRamazonek se světem také toulají potulní HRytíři, kteří hledají bohatství, čest a slávu. Ale jak tomu již bývá, i mezi nimi jsou spíš loupeživí a hrabiví noshledi zlých baronů a králů, kteří své poddané nutí otročit na svých panstvích. I HRytíři pomáhají verbovat nové válečníky pro dobře platící barony a krále. Je jenom velice málo panství a království, kde jsou šťastní poddaní a mocní - ale dobří - páni. HRamazonky i HRytíři se sdružují do cechů, aby společně osnovali plány, jak lépe verbovat nové vojáky. Je mezi nimi však mnoho hrdinů a opravdových HRamazonek. Za zmínku určitě stojí HRamazonka Zelenka, která všem HRamazonkám dělá čest a dobré jméno. Nezalekne se pána ze svého království a bojuje za dobrý život všech poddaných. Poddaní ji mají rádi a Zemí Nezemí se šíří zvěsti, že v království se dobře žije. Ostatně mnoho poutníků se vydává na cestu do tohoto království, aby v něm zkusilo své štěstí a snad začalo nový a lepší život.


Čas od času se ale stává, že se nějaká HRamazonka vyčlení z cechu a začne se věnovat různým okultním vědám a spíše než do cechu HRamazonského, začnou patřit cechu čarodějnému. Ostatně okultní vědy, čarodějnice a mágové nejsou v Zemi Nezemi ničím výjimečným. Mnoho z nich slibuje nebohým důvěřivcům rychlou a snadnou cestu ke slávě a bohatství. Někteří prodávají různé masti a zkrášovadla, jiní zase prodávají rádoby kouzelné formule a zaříkávadla, díky kterým má člověk rychle zbohatnout. Magie některých takových šejdířů nespočívá v čárech a kouzlech. Jejich trikem je hbitý jazyk, který vymýšlí sto a jeden recept na úspěch, slávu a bohatství. Kudy chodí tudy trousí nějaké rady. Nejmocnější z mágů a čarodějek vede vlastní čarodějnické coveny, které se různě specializují.


Upír Kolečko

Coven bylinkářů a mastičkářů je i mezi lidmi vlastně docela oblíbený. Pravidelně se slétají na své sabaty, kterým říkají Magická Líheň Mágů. Jeden z těchto cechů již dlouhá staletí ovládá známý vyšší upír Kolečko. Je to po čertech mazaný upír, který umí číst v myslích lidí i bytostí a díky tomu s nimi umí zdatně manipulovat. Jeho cech prodává různé bylinky, masti, lektvary, ale také radí lidem, jak zbohatnout a zaklínačské formule na prosperitu a finance obyvatelům Země Nezemě prodává.


Coven hrabivých mágů, kteří čarují na prosperitu, je velice nebezpečný. Je to obrovský coven, jehož špičky jsou napojeny na snad každou velkou královskou pokladnici v Zemi Nezemi. Vrchní mágové jsou vážení, mocní a bohatí. Ale coven je plný pokoutných šarlatánů, kteří nejednou obyčejný lid připravili o úspory i střechu nad hlavou.


Dalším velice silným a dost různorodým uskupením je coven specializovaný na pozlátka, cetky. Neznám coven, který by uměl lépe kupčit s hezkými slovíčky, spoustou příslibů a pochybnými radami na úspěch. Tento coven je plný mocných mágů, kteří znají tajné zaklínací formule, kterými dokáží ošálit mysl mnohdy i celých království. Traduje se, že významným členem tohoto covenu je i skřet Vimme Vic. Tento coven velice často pracuje přímo panovníky. Mnoho členů covenu se po celá staletí drželo zpátky a pracovali tajně ve svých alchymistických kruzích. V posledním století však i tito mocní mágové zatoužili po obdivu i těch nejobyčejnějších bytostí a vycházejí z prostředí své anonymity.

Arcimág Roura

Třeba Arcimág Roura, věhlasný mistr zaklínání, trochu zpupný a nafoukaný, nebo třeba věhlasná okultní čarodějnice Máří, která vládne zaklínáním, umí vidět do duší druhých bytostí a má prý i věštecké nadání.


Mezi čarodějnicemi a čaroději je hodně známých zvučných jmen. Třeba bývalá HRamazonka Buchtička, co našla zálibu v malování čarovných obrázků. Chtěla být něčím víc než jen obyčejnou HRamazonkou, jakých je na světě mnoho. Proto se vydala na cestu okultna a začala ostatním HRamazonkám prodávat své obrázky. Říká o nich, že jsou kouzelné a úspěch a slávu HRamazonkám přinesou, protože díky těmto očarovaným obrázkům budou HRamazonky snadněji verbovat nové vojáky.


Jak už to tak v pohádkách bývá, v každém velkém království bývá mnoho dobrých panství a mnoho těch, které svůj lid sdírá z kůže. Některá království jsou malá a neznámá a některá jsou velká a zná je každý.

Krysař

Z jednoho takového království pochází Krysař. Je to postava zahalená tajemstvím. Nikdo přesně neví, z jakého koutu světa pochází, kde se vzal a co chce. Chodí si tak Zemí Nezemí, tu se zastaví a zahraje na píšťalu a vypráví zajímavé příběhy o lidech a zvířatech, která v Zemi Nezemi nikdo nezná. Lidé jeho příběhy milují, ale trochu se ho bojí. Má tu zvláštní krysí povahu. V jeho příbězích najdete moudrost, vtip a humor, ale když se zaposloucháte trochu pozorněji, najdete hluboce skrytý smutek, únavu, pohrdání, zpupnost i nadutost.


Krysař působí jako takový smutný vypravěč zdánlivě veselých příběhů, ale když posloucháte pozorně, zjistíte, že tomu tak úplně není. Říká se, že Krysař je ve skutečnosti mocný baron či rytíř ve velkém a bohatém království. Někteří o něm tvrdí, že je to zlý tyran a otrokář, který na svou flétnu mocně zapíská a každý jej jak smyslů zbavený následuje. Jiní zase říkají, že je to hodný a ušlechtilý panovník, který občas vyrazí v utajení mezi své poddané a obchází cizí kraje, aby poznal, jak se jinde žije.

Networ

Každá pohádková země má i svého netvora. V Zemi Nezemi žije jeden takový. Nemá žádné jméno, všichni mu říkají prostě Networ. Je to další z řady vyšších upírů. Sice neumí číst a psát, ale je učenlivý a kde co odkouká potají od jiných velmistrů. Také se rád druží a při té příležitosti z ostatních vysává vědomosti, informace a některým prý pije i krev. Pokud víte, jak se upírům bránit, je to vlastně neškodná groteskní bytost, která se v Zemi Nezemi stará o zábavu všech - králů i poddaných. Pořádá přebujelé dýchánky, kam zve své oběti. Někteří říkají, že je zcela neškodný, jiní zase tvrdí, že je to smrtelně nebezpečná stvůra. Ale není mnoho svědectví, která by tajemství kolem Networa odhalila.

V Zemi Nezemi žije mnoho dalších zajímavých bytostí. Společně se potkávají a utváří tak každý den nit příběhů, které potom mohou třeba víly nebo bludička Cinka vyprávět. Příště vám povím o zajímavých vědmácích, představím vám další zajímavé mágy a čaroděje, rádce králů a nejznámější kupčíky ze Země Nezemě.


Poznámka autora: Všechny postavy a příběhy jsou smyšlené a podobnost je čistě náhodná. Pokud v postavách vidíte někoho, koho znáte nebo dokonce sami sebe, tak je to asi tím, že to tam vidět chcete. :) A za to autorka pohádek nenese odpovědnost. Při psaní pohádky neutrpěla žádná bytost žádné zranění. Pozor, čtení může způsobit záchvaty ješitnosti a vzteku. :) Příjemnou zábavu.


PS: Zrovna nedávno jsem dohrála Zaklínače 3, tak jsem si tak ty charaktery vypůjčila. :)

14 zobrazení0 komentář

Máte něco na srdci?

Můžete mi poslat email:

lucie.zitt@email.cz

Lucie Zitterbartová

IČ: 74515241

Nebo mne jednoduše najdete na všemožných sociálních sítích.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter

© 2019 by Lucie Zitterbartová. Česká Republika/Praha. Proudly created with Wix.com